Liên hệ Chủ đầu tư dự án Roman Plaza


NGUYỄN THỊ THANH THÙY (TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH)

Mobile0904 672 993 – 0971 010 222
Email: quanlyduan136@gmail.com