Cập nhật hình ảnh dự án Roman Plaza

Mội thông tin chi tiết về dự án Roman Plaza sẽ được chúng tối cập nhật chi tiết trên trang Website chính thức của Chủ đầu tư Hải Phát : https://www.chungcuromanplaza.info

Cập nhật chi tiết các hình ảnh dự án chung cư Roman Plaza Tố Hữu Lê Văn Lương tại đây:

Cập nhật chi tiết các hình ảnh dự án chung cư Roman Plaza Tố Hữu Lê Văn Lương

Cập nhật chi tiết các hình ảnh dự án chung cư Roman Plaza Tố Hữu Lê Văn Lương

Cập nhật chi tiết các hình ảnh dự án chung cư Roman Plaza Tố Hữu Lê Văn Lương

Cập nhật chi tiết các hình ảnh dự án chung cư Roman Plaza Tố Hữu Lê Văn Lương

Cập nhật chi tiết các hình ảnh dự án chung cư Roman Plaza Tố Hữu Lê Văn Lương

Cập nhật chi tiết các hình ảnh dự án chung cư Roman Plaza Tố Hữu Lê Văn Lương